Ett steg närmare
förbud mot transfetter
Det finns en majoritet i riksdagens miljö- och jordbruksutskott för ett förbud mot industriellt framställda transfetter i Sverige. Idag beslutade utskottet att föreslå riksdagen att ”regeringen snarast lägger fram en lagstiftning som förbjuder användningen av industriellt framställda transfetter i livsmedel, i likhet med vad som gäller i Danmark.”
 
Beslutet togs efter en motion som lagts fram av Gunvor G Ericson som är riksdagsledamot i Miljöpartiet de gröna.
 
”Nu kan riksdagen äntligen besluta om tvingande regler. Livsmedelsbranschen har på frivillig väg jobbat med att få ned mängden transfett men det räcker inte. Nu får vi regler som gäller för alla produkter”, säger hon.
 
Enligt Gunvor G Ericson handlar motionen om att det för konsumenter idag är nästintill omöjligt att veta om en produkt innehåller transfett eller inte.
 
”Industriellt framställda transfetter är skadliga för människors hälsa men praktiska att använda i livsmedelsindustrin. Den som äter mycket transfetter, av den typ som uppkommer i härdningsprocesser, ökar risken att drabbas av bland annat hjärtsjukdom, bröst- och prostatacancer, insulinresistens och försämrat immunförsvar”, skriver Miljöpartiet de gröna i en kommentar
 
Omröstningen i riksdagen sker den 16 mars.
 
Läs MP-motionen här (extern länk, riksdagen)!
 
/FoodMonitor
 

t20