Ny forskning:
Glutenintolerans kan leda till astma
Enligt Svenska Celiakiförbundet har svenska forskare i en ny studie visat att patienter med celiaki löper en 60 procent ökad risk att drabbas av astma. Celiakipatienter har också en ökad risk för allergier, såsom ögonirritation och vissa typer av eksem.  Samtidigt är det vanligare med celiaki bland människor som först fått en astmadiagnos.
 
Eva Bengtsson, generalsekreterare på Svenska Celiakiförbundet ser detta som ännu en anledning till att snabbt hitta det stora mörkertal av odiagnostiserade glutenintoleranta som finns i vårt land.
 
– Dessa måste hittas och snabbt få adekvat behandling så att vi kan undvika följdsjukdomar som exempelvis astma.
Jonas Ludvigsson vid Universitetssjukhuset i Örebro och Karolinska Institutet är en av dem som forskat fram resultaten.
 
– Vi studerade astmaförekomsten bland 28 000 svenskar med celiaki och 140 000 utan diagnos.
Det finns ett samband mellan de båda sjukdomarna, men det är oklart om den ena orsakar den andra.
Jonas Ludvigsson tror att en underliggande faktor skulle kunna vara D-vitaminbrist vilket kan ses vid både celiaki och astma.
 
– Personer med celiaki är mer benägna att utveckla osteoporos och tuberkulos, som båda är sjukdomar där D-vitamin spelar en stor roll. D-vitaminbrist kan eventuellt påverka immunsystemet och så småningom leda till att astma utvecklas.
Jonas Ludvigsson tror att en annan möjlig mekanism skulle kunna vara att astma och celiaki har vissa gemensamma immunologiska drag.
 
– Personer med dessa drag har en ökad risk för att utveckla båda sjukdomarna.
De som diagnostiserats med celiaki rekommenderas att följa en glutenfri diet. Det är inte känt om de 28 000 som ingår i studien följer dieten eller inte, förklarar Jonas Ludvigsson.
 
– Svenska celiakipatienter är relativt bra på att följa glutenfria kostrekommendationer men det är sannolikt att även den som äter rätt har en lätt ökad risk att utveckla astma.
 
Ungefär en procent av befolkningen har celiaki. Sjukdomen kan leda till hälsoproblem som blodbrist, benskörhet, trötthet och viktminskning.
 
/FoodMonitor

t20