fao2011-03-11
Krisen i Libyen hotar livsmedelsförsörjningen
Effekterna av den pågående krisen i Libyen på livsmedelsförsörjningen är oroande både i Libyen och i de omkringliggande länderna. Detta på grund av regionens stora importberoende av spannmål, eventuella störningar i flödet av varor och tjänster samt folkomflyttningar, säger FAO idag.
 
”Den pågående krisen kommer sannolikt att ha en stor inverkan på livsmedelsförsörjningen i Libyen och i de närliggande krisdrabbade områdena. I Libyen kan situationen leda till plötsliga importstörningar och en kollaps av det inhemska distributionssystemet”, säger Daniele Donati, ansvarig för FAO:s katastrofinsatser.
 
”Tömda livsmedelslager och förlust av arbetskraft på landsbyggden är faktorer som i längden kan få allvarliga följder för livsmedelsförsörjningen”, tillägger Donati.
 
Störningar på marknaderna där bönderna köper utsäde och växtnäringsämnen skadar även jordbruksproduktionen, livsmedelsförsörjningen och inkomster på både lång och kort sikt. Jordbruksproduktionen i Libyen är koncentrerad till områdena kring Benghazi och Tripoli.
 
FN-vädjan
Som en del i FN:s vädjan om akutstöd till Libyen som utfärdades på måndagen planerar FAO att dela ut grönsaksfrön i samband med matdistributionen i stadsnära områden och kustområden. Detta görs för att öka konsumtionen av färska livsmedel och intaget av mikronäringsämnen.
 
FAO har ansökt om medel för att omedelbart etablera kapacitet för en effektiv och aktuell informationssamling, analys och spridning av behov och brister i livsmedelsförsörjningen. Detta för att vara en hjälp vid val av åtgärder.
 
Därutöver har FAO bett om stöd för att säkerställa en effektiv djurhälsoövervakning och för att garantera tillgången och produktiviteten av boskap.
 
Den del av vädjan som syftar till att trygga livsmedelsförsörjningen omfattar 47,92 miljoner dollar och FAO:s finansieringsbehov utgörs av 2,65 miljoner.
 
I grannlandet Egypten kommer den kraftiga höjningen av världsmarknadspriset för vete att avsevärt påverka kostnaderna för veteimporten under 2010/11 och även regeringens program för brödsubventioner, vilket bidrar till att dämpa de höga prisernas effekter på konsumenterna.
 
Bristande information
Aktuell information och grundläggande uppgifter om livsmedelsförsörjningen från Libyen är fortfarande osäkra och obekräftade och det krävs en noggrann övervakning av det övergripande tillståndet för livsmedelsförsörjning och handel.
 
Livsmedelslager och stigande kostnader för livsmedel måste noggrant övervakas. Med tanke på det stora importberoendet skulle ytterligare prishöjningar på världsmarknaden få förödande konsekvenser för utsatta människors förmåga att klara sina grundläggande behov.
 
Inflationstakten steg med 10,4 procent i Libyen under matkrisen 2008. FAO övervakar just nu situationen i Libyen från sina regionkontor i Kairo och Tunis.
 
Läs mer:
FAO och katastrofer 
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor

  

t20