Mindre salmonella
i ekologisk kyckling
Förekomsten av salmonella i ekologiska kycklingar är mindre än i konventionella kycklingar. Hela sju gånger mindre. Det har amerikanska forskare kommit fram till.
 
Forskarna tog 300 prover från gårdar där ekologiska kycklingar föddes upp. 400 prover från konventionella gårdar. Proverna inkluderade golvspillning, foder, och dricksvatten.
 
Resultaten visar att på de gårdar som föder upp ekologiska kycklingar så hittade forskarna förekomst av salmonella i 4.3 procent av proverna. Motsvarande siffra för de konventionella gårdarna var hela 28.8 procent.
  
Problemen med salmonella är stora utomlands. Enligt undersökningar som Livsmedelsverket gjort är vart fjärde importerat parti kyckling smittat med salmonella. Hos Svenska uppfödare är emellertid förekomsten av salmonella låg, runt 0.1 procent.
 
Anledningen till skillnaden mellan de ekologiska och de konventionella kycklingarna i den amerikanska studien kan vara att de ekologiska kycklingarna inte fått i sig antibiotika eller ”biprodukter från djurslakt” i samma omfattning.
 
/FoodMonitor
 
Läs forskarnas rapport i tidskriften Foodborne Pathogens and Disease här (abstrakt, extern länk)!
 

t20