avfallsverigeAlldeles för mycket
mat i soppåsen
Omkring 60 procent av det som läggs i soppåsarna består av matavfall, förpackningar och tidningar. I hushåll utan utsortering av matavfall är siffran nästan 80 procent. Det visar en ny undersökning från Avfall Sverige.
 
Undersökningen har sammanställt 246 plockanalyser som genomförts i Sveriges kommuner sedan 2007. Det är troligen den största studie som hittills gjorts kring det avfall som läggs i hushållens soptunnor. Den visar också att villahushåll slänger en fjärdedel av maten i restavfallet som går till förbränning, trots att de har tillgång till separat insamling. I lägenheter är det bara hälften av maten som sorteras ut till kompostering eller rötning.
 
– Undersökningen visar att det finns potential att öka återvinningen. Men vi måste hålla i åtanke att vi aldrig kan nå 100 procents återvinning av matavfallet om vi vill få en hög kvalitet på biogödseln och komposten som levereras i andra änden, säger Anna-Carin Gripwall, informationschef på Avfall Sverige.
 
En intressant aspekt är att de hushåll som har tillgång till separat insamling av matavfall är duktigare än genomsnittet på att sortera ut förpackningar och tidningar. Ökad information till hushållen i samband med att man inför separat matavfallsinsamling ser ut att spilla över även på övriga delar av avfallshanteringen.
 
När man tittar på annat avfall som ska återvinnas ser man motsvarande tendens. Omkring 20 procent av soppåsen hos de som bor i villa består av förpackningar, som borde ha lämnats till separat insamling. För lägenhetshushållen är siffran 36 procent.
 
Det system som valts för insamling påverkar också graden av sorteringen tydligt. Bäst sorterar villahushåll med fyrfacks-kärl och separat matavfallsinsamling. Här är mängden förpackningar och tidningar hälften så stor i restavfallet som går till förbränning som i andra villahushåll. Den totala mängden restavfall är dessutom nästan 40 procent mindre. Däremot är skillnaderna vad gäller utsorterad mängd matavfall inte lika markant.
 
Även kvaliteten på avfallet påverkas av insamlingssystem. Matavfallet som samlas in i papperspåse har en renhet på 96 procent, jämfört med 83 procent där man använder optisk sortering.
 
– Rapporten visar vilken vikt plockanalyser har för att få signaler om hur avfallshanteringen fungerar i praktiken. Men det kan finnas stora skillnader i förutsättningarna mellan kommunerna. Alla system för insamling och behandling fungerar inte lika bra överallt. Därför är det viktigt att det ges utrymme för lokala lösningar, säger Anna-Carin Gripwall.
 
Text: Karin Jönsson, Avfall Sverige
 
Foto: Avfall Sverige. Fotograf: Claes Hall.
  

t20