amjolkfrukost
Positiv utveckling
för mjölken
 
Enligt Svensk Mjölks senaste ekonomirapport har mjölkföretagens ekonomi haft en positiv utveckling de senaste månaderna. Detta har bidragit till en återhämtning efter ett mödosamt år 2009.
 
Prisutvecklingen på den globala mejerimarknaden förväntas bli stabil de kommande 4-6 månaderna, menar Svensk Mjölk i ett pressmeddelande. 
 
Enligt preliminära uträkningar har nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad stärkts med omkring 15 öre per kilo mjölk för konventionella, och 25 öre per kilo mjölk för ekologiska mjölkföretag på tre månader. I oktober beräknas det genomsnittliga nyckeltalet för konventionella mjölkföretag ligga på cirka 1,95 kronor per kilo mjölk. Motsvarande siffra för ett ekologiskt mjölkföretag är cirka 3,00 kronor, baserat på preliminära siffror.
 
Stabiliseringen av mejerimarknaden har medfört ett antal höjningar av avräkningspriset. Det genomsnittliga avräkningspriset i Sverige beräknas vara cirka 3,40 kronor för konventionell, respektive 5,00 kronor för ekologisk mjölk i oktober, enligt preliminära uppgifter. Det är en klar förbättring sedan i våras.
 
Källa: Svensk Mjölk

 

 

t20