Sverige begär dioxinundantag
Regeringen har beslutat att Sverige ska begära permanent undantag från EU:s gränsvärde för dioxin i fet fisk från Östersjön. Detta enligt ett pressmeddelande från Livsmedelsverket.
 
Regeringen kommer samtidigt att ge Livsmedelsverket i uppdrag att intensifiera informationen kring verkets kostråd i syfte att motverka de negativa hälsoeffekterna av en fortsatt dispen, menar man vidare.
 
Ett undantag från EU:s gränsvärde innebär att fisk som innehåller mer dioxin än vad EU tillåter får säljas i Sverige. Det gäller fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern.
 
– Vårt uppdrag inför regeringens beslut var att utvärdera konsekvenserna för konsumenternas hälsa, och vår bedömning är att det bästa för folkhälsan vore att inte ha ett undantag. Regeringen har vägt samman flera faktorer i sitt beslut, bland annat konsekvenserna för fiskerinäringen. På de grunderna gör de en annan bedömning, säger Rickard Bjerselius, toxikolog på Livsmedelsverket.
 
Livsmedelsverket kommer nu att få i uppdrag att intensifiera informationen kring verkets råd om fisk.
 
– Eftersom Sverige nu får permanent dispens från EU:s dioxingränsvärde i fisk krävs kraftfull och kontinuerlig kommunikation för att lyckas nå fram till utsatta grupper – barn och unga kvinnor – och till dem som äter stora mängder fisk med höga dioxinhalter, säger Rickard Bjerselius.
 
Källa: SLV
 
/FoodMonitor

t20