prothonSIK belönade havreforskare
SIK  – Institutet för Livsmedel och Bioteknik, står bakom ett årligt forskningspris till personer som är verksamma i industri med anknytning till livsmedel och/eller bioteknik. I år har Frédéric Prothon (foto) från Bua utsetts till pristagare för att med sin forskning ha ökat havrens förädlingsvärde kraftfullt genom att utvinna en lösligt fiber med flera hälsofördelar.
 
Frédéric arbetar som forskningschef på Swedish Oat Fiber i halländska Bua. Där har han och medarbetare lyckats med att från vanlig havre utvinna en löslig fiber av sådan kvalité att den både sänker det farliga LDL-kolesterolet och sänker blodsockernivåerna hos t ex diabetiker.
 
EUs expertpanel konstaterade senast i december förra året att om man äter denna lösliga fiber så kan risken för hjärtkärlsjukdom minska. Från Bua exporteras denna lösliga fiber till 34 länder.
 
Juryns motivering lyder:
 
"Med utgångspunkt i en mycket svensk och traditionell råvara, havre, har Frédéric Prothon kombinerat ett industriellt tänkande med mycket spännande forskning vilket resulterat i att havrens förädlingsvärde ökat kraftfullt. Frédéric har också på ett skickligt sätt bidragit till att delar av havrens nyttigheter nu lyfts fram på Europanivå för att verkligen kunna kopplas till specifika hälsopåståenden.”
 
Källa: SIK
 
/FoodMonitor

t20