hajmalwwfEU-medborgare vill ha
hållbart fångad fisk
Enligt en stor opinionsundersökning som WWF har gjort vill 88 procent av EU-medborgarna ha hållbart fångad fisk.
”Konsumenterna i EU är trötta på den katastrofala hanteringen av fisket och vill se ett trendbrott. Att få ett miljömässigt och långsiktigt hållbart fiske måste bli förutsättningen för EUs fiskeripolitik i framtiden”, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.
 
WWF´s undersökning genomfördes bland drygt 14 000 konsumenter i 14 europeiska länder.
 
Samtidigt som majoriteten av EU-medborgarna vill ha hållbart fångad fisk är okunnigheten om var fisken i matbutikerna egentligen kommer från stor. Sju av tio svarade att de saknar information.
 
Enligt WWF måste det till en reform för att rätta till bristerna i EU-ländernas fiskepolitik. Organisationen tar stöd i resultaten från undersökningen där 78 procent av de tillfrågade anser att en reform är nödvändig ” om länderna ska kunna erbjuda hållbara fiskprodukter i framtiden”.

”Den nya fiskepolitiken måste ge tydlig information till konsumenterna för att kunna undvika fisk som inte är hållbart producerad”, säger Inger Näslund, expert på fiskefrågor på WWF.
 
 
FoodMonitor-Fakta (källa WWF):
Undersökningen ”More fish for healthy seas” gjordes i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien.
 
14 635 personer intervjuades över 18 år.
 
Alla siffror - utom från Grekland - är från You Gov. Statistiken från för Grekland kommer från Focus Bari Sa.
 
Intervjuerna genomfördes mellan den 17 januari och den 15 februari 2011 via webbenkät. Siffrorna är sammanvägda och är representativa för alla vuxna i åldern 18 + (i åldern 18-54 i Grekland).
 
Bilden: Levande hajmal utan fenor. Foto: WWF.
 
/FoodMonitor
 

t20