oreoimg_4417
Ekologisk mat upplevs som bättre 
Forskaren Jenny Wan-chen vid Cornell University i USA har identifierat en ny mat-myt – kakor och chips innehåller mindre fett, har färre kalorier, och mer fibrer bara för att de är ekologiska.
 
Jenny Wan-chen baserar sin slutsats på ett försök där hon gav 54 shoppare i åldrarna 20-28 i ett köpcentrum två olika prover av vardera chokladkaka, chips, och yoghurt. Ett av proverna visade man upp för shopparna och sa att det var ekologiskt, det andra sa man var en konventionell produkt.
 
Därefter gav man shopparna uppgiften att ranka provparen efter bland annat fettinnehåll och smak. De ombads också uppskatta hur många kalorier vartdera prov innehöll.
 
Resultaten som Jenny Wan-chen fick visade tydligt att proven som var identifierade som ekologiska enligt shopparna hade lägre fettinnehåll, mer fibrer, och färre kalorier. Man var även beredda att betala mer för den ekologiska varianten.
 
Men vad Jenny Wan-chen inte hade berättat för shopparna innan testet var att proverna i själva verket var identiska. Hennes slutsats är därför enkel. Folk föredrar mat som är märkt ekologiskt.
 
/FoodMonitor
 

t20