Liten risk att smittas
av dvärgbandmask
Livsmedelsverket har undersökt risken att smittas av dvärgbandmask via livsmedel. Enligt myndigheten kan Svenskarna fortsätta äta bär, svamp och grönsaker på samma sätt som tidigare.
 
”Risken att smittas är ytterst liten. Det är mycket ovanligt att människor smittas. Dessutom är de studier som finns otillräckliga för att säga om det överhuvudtaget finns ett samband mellan att äta vegetabilier som bär, svamp och grönsaker och att smittas av sjukdomen”, säger Lars Plym Forshell, smittskyddssamordnare vid Livsmedelsverket.
 
Livsmedelsverket ger idag inga specifika råd för att undvika att smittas av dvärgbandmask via mat.
 
”För den som ändå känner oro kan de hygienråd som gäller vid all hantering av mat, det vill säga tvätta händerna innan man lagar mat eller äter, användas även här. Det minskar risken för olika slags smittor. För den som önskar absolut säkerhet är kokning ett effektivt sätt att döda parasiter, bakterier och virus. Hur stor effekt sköljning av bär och grönsaker har för att ta bort eventuella parasitägg är inte känt, men sköljning kan ändå ha viss effekt”, skriver myndigheten i en kommentar.
 
/FoodMonitor
 

t20