Mindre griskött för danskarna
Mellan 2005 och 2010 sjönk danskarnas genomsnittliga konsumtion av griskött från 44,1 till 34,8 kg, vilket innebär en minskning på hela 21 procent. Detta enligt Dansk Handelsblad.
  
Den totala konsumtionen av kött förra året är ännu inte sammanräknad men den danska statistiken tyder på att den kommer att landa på ungefär samma nivå som 2009 då danskarna konsumerade 83,6 kg kött, att jämföras med 95,4 år 2005.
  
Detta betyder dock inte att genomsnittsdansken åt 12 kilo mindre kött jämfört med fem år sedan
eftersom statistiken också tar med de oätliga delarna av köttet, skriver tidningen.
  
Enligt DTU Fødevareinstituttet konsumerade vuxna danskar i genomsnitt 48 kg kött 2008. Männen stod då för 60 kilo konsumtion medans kvinnorna nöjde sig med 38 kilo.
  
/FoodMonitor

t20