Miljöeffektiv dansk grisnäring

Danska grisars miljöpåverkan har minskat rejält de senaste åren och den danska grisnäringen är en av de mest miljöeffektiva i Europa. Detta har forskare vid Aarhus Universitet och intresseorganisationen Landbrug & Fødevarer kommit fram till.
 
Den genomförda livscykelanalysen, även kallad LCA-analys, kartlägger miljöpåverkan hos den danska grisproduktionen hela vägen från jord till bord. Denna visar att den danska grisnäringen sedan 2007 lyckats minska miljöpåverkan med ytterligare 5,5 procent. Detta gör Danmark till ett föregångsland i Europa, menar Landbrug & Fødevarer i samband med en pressrelease.
 
Vidare konstaterar man att de viktigaste faktorerna för miljöpåverkan är foder och foderproduktion, gödselhantering, transporter och energiförbrukning i själva produktionen. Gödsel är en viktig biprodukt i produktionen som blir till växtnäring men är samtidigt en källa till oönskade utsläpp såsom metan, dikväveoxid, ammoniak, nitrat och fosfat.

Analysen visar att varken slaktprocessen eller transport av griskött utgör de stora miljöhoten – det är i hanteringen av gödsel och fodertillverkning/foderutnyttjande som möjligheten finns att reducera miljöpåverkan, menar man.

  
– Idag är kväveavdunstningen nere på hälften av nivåerna från 1985 per kg producerat fläskkött, medan ammoniakläckaget bara är en tredjedel av vad det var 1990. Men vi har inte uttömt alla möjligheter att göra produktionen ännu bättre och än mer effektiv, säger Trine Vig, kvalitetsansvarig på Landbrug & Fødevarers forskningsenhet.
  
Vig tillägger också att miljömässigt och ekonomiskt, är biogas ett billigt sätt att minska utsläppen av växthusgaser ytterligare. Om allt gödsel från svinproduktionen togs tillvara i en biogasanläggning skulle utsläppen minska med ytterligare 20 procent, menar hon.
  
– Det är fantastiskt att vara bland de bästa. Från branschens sida har vi tagit vårt ansvar och visat på resultat. Vi har flera projekt på gång som kommer att säkerställa en fortsatt trend mot minskat miljöpåverkan och samtidigt öka effektiviteten, avslutar Trine Vig.
 

Fakta: Landbrug & Fødevarer är en branschorganisation som företräder jordbruket och livsmedelsindustrin i Danmark, landets största bransch. Den sysselsätter runt 150 000 människor och exporterar jordbruksprodukter och utrustning till ett värde av ca 100 miljarder DKK årligen.
 
/FoodMonitor

t20