Fibrer minskar - chark ökar
- risken för tarmcancer
Bevisen för att en konsumtion av fiberrik mat minskar risken för tarmcancer blir allt starkare. Det meddelar Livsmedelsverket som tagit del av nya forskningsresultat från World Cancer Research Fund och American Institute for Cancer Research.
 
”Tidigare bedömde forskarna att det fanns ett troligt samband mellan fibrer och minskad risk för cancer i tjock- och ändtarm. När nyare studier lagts till de gamla visar det sig att bevisen är övertygande, vilket är den starkaste bevisgraden”, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket.
 
Enligt Livsmedelsverket drabbades 6 000 Svenskar av tarmcancer 2009. Det motsvarade 11 procent av alla nya cancerfall.
 
Resultaten från den aktuella visar också att risken för tarmcancer minskar om man äter mindre av charkprodukter och rött kött. Samtidigt visade det sig att cancerrisken är större om man äter charkprodukter än rent kött.
 
”Risken att få tarmcancer är alltså starkt kopplad till våra matvanor och vår livsstil. Det positiva med det är att man har stora möjligheter att faktiskt minska den risken. Det handlar framför allt om att äta mycket fiberrik mat, dra ner på rött kött och charkprodukter, röra på sig regelbundet, begränsa alkoholkonsumtionen och försöka undvika att bli överviktig, säger Åsa Brugård Konde.
 
/FoodMonitor
 

t20