Fetma större risk
för fettlever än alkohol
Hittills har det ansetts vara tillräckligt med drygt ett halvt glas vin om dagen för kvinnor och ett glas för män för att orsaka fettlever. Därför har många personer med fettlever uppmanats att avstå helt från alkohol. Om leversjukdomen ändå inte blivit bättre har läkarna utgått från att patienten trotsat läkarnas råd och ändå druckit alkohol. De bägge forskarna Fredrik Nyström och Stergios Kechagias vid Linköpings universitet visar nu att små mängder alkohol dagligen inte orsakar fettlever.
 
I deras studie deltog 44 personer som endera avstod helt från alkohol eller drack ett glas rödvin om dagen för kvinnor och två glas om dagen för män. Före och efter försöket undersöktes försökspersonerna med blodprover och genom att mäta fettinnehållet i levern med magnetkamera.
 
– Det visade sig att mängden fett i levern berodde på fetma och insulinresistens och inte påverkades av om försökspersonerna druckit alkohol eller inte. Efter tre månader hade ingen av dem utvecklat fettlever eller förhöjda levervärden, berättar Stergios Kechagias som är leverspecialist och docent vid LiU.
 
Dessutom minskade det farliga LDL-kolesterolet med 16 procent hos dem som drack rödvin jämfört med dem som inte drack någon alkohol alls.
 
– Det finns ett starkt samband mellan måttligt intag av alkohol och minskad risk för hjärt-kärlsjukdom, konstaterar Fredrik Nyström, professor i internmedicin vid LiU.
 
Fettlever kan leda till skrumplever och är den vanligaste leversjukdomen i västvärlden. Ungefär var fjärde svensk har fettlever.
 
FoodMonitor-Fakta:
Läs en sammanfattning av forskarnas artikel här: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21599573
 
/FoodMonitor
 

t20