Det kostar att avstå från gmo
En ny rapport från finansdepartementet visar att Sverige avstår från cirka 300 miljoner per år i produktivitet genom valet att inte odla de vanligaste genmodifierade grödorna. Det handlar om raps och sockerbetor som modifierats till att tåla glyfosat och potatis som är tålig mot bladröta och brunröta. Detta uppger Ekot.
 
En av personerna bakom rapporten, Torbjörn Fagerström, pensionerad professor i teoretisk ekologi, är en av personerna bakom rapporten. Han säger att de modifierade grödorna ger så mycket större skördar att jordbruksmark skulle kunna frigöras till att odla biobränsle på eller avsättas som naturreservat.
 
– Grödorna har befunnits ofarliga för såväl miljö som människors och djurs hälsa. Då är detta en kostnad som är fullkomligt onödig att ta, säger Torbjörn Fagerström till Ekot.
 
Naturskyddsföreningen är i sin tur kritisk till rapporten och menar att pengarna är små i jämförelse med vad jordbruket producerar.
 
– Här finns det en vetenskaplig oenighet och då väljer vi att hellre vara försiktigare än att få fram alldeles för snabbt med ny teknik, säger föreningens ordförande Mikael Karlsson.
 
/FoodMonitor

t20