saltNy studie: ”För lite salt
kan orsaka depression”
För låga halter av salt i kosten kan vara en bidragande orsak till depressioner och ångest och delvis förklara vår aptit för salta livsmedel. Detta enligt en ny studie, publicerad i Physiology & Behavior.
  
Studien indikerar att dragningen till salt är ett sätt att motverka daglig stress, depressioner och ångest, vilket studiens författare, professor Micah Leshem, psykologisektionen vid University of Haifa i Israel, tidigare uppmärksammat indikationer på.
 
“Därför studerade vi det möjliga sambandet mellan dieter med låg andel salt och dessa psykiska besvär genom försök på råttor”, kommenterar Leshem, och tillägger:
 
“De psykologiska effekterna av saltintag har först nu börjat undersökas genom studier. Därför behöver exempelvis de rätta nivåerna för saltintag för individer som är känsliga för depressioner och/eller stress fortfarande klargöras”.
  
Källa: FoodNavigator
 
/FoodMonitor

t20