Därför äter gravida kvinnor jord
Det är väl känt att vissa människor, speciellt bland gravida kvinnor, utvecklar ett begär att äta jord. Nu tror sig forskare vid Cornell University i USA veta varför. Leran i jorden lugnar magen och kan skydda mot virus och bakterier.
 
”Leran kan antingen binda till sig farliga saker som mikrober, patogener, och virus. Eller så kan den bilda en barriär på insidan av magen”, säger forskaren Sera Young vid Cornell University, USA, till Live Science.
 
”Vi fann att det var de kvinnor och barn som var mest mottagliga för smittsamma sjukdomar som åt lera. Det förekom där densiteten av patogener var som störst, under varma och fuktiga klimatförhållanden.”
 
Att äta jord är mest utbrett i de tropiska länderna. I Tanzania uppskattas att mellan 30 - 60 procent av kvinnorna äter jord någon gång under sin graviditet. Även i USA finns det platser där upp till 38 procent av de gravida kvinnorna äter jord.
 
Som jämförelse är samma siffra i Danmark försvinnande liten, runt 0.01 procent. Forskarna förklarar det med att många känner begäret även i länder som Danmark men att få vill erkänna detta öppet.
 
Läs mer här (extern länk, Live Science)!
 
Källa: Live Science.
 
/FoodMonitor
 

t20