eva_bengtsson_3_new_medium”Skolorna måste öka kunskapen om allergier”
Den incident som inträffade på Backaskolan i Lund, där en åttaåring i skolmatsalen fick i sig mjölkprotein och som följd fick en kraftig allergisk reaktion, är ett varnande exempel. ”Skolmaten måste bli bättre och kunskapen öka”, säger Eva Bengtsson (foto), Svenska Celiakiförbundets generalsekreterare, som under hösten kommer att genomföra en kampanj för att öka kunskapen om matöverkänsligheterna.
 
Områdesrektorn i Lund åtalades efter händelsen som inträffade 2008, men frias nu. Tingsrätten slår fast att det är ett allvarligt tillbud att den allergiske åttaåringen fick i sig mjölkprotein, och att detta skulle ha anmälts till Arbetsmiljöverket. Skolledningen i Lund kände till anmälningsskyldigheten, men de bristande rutinerna kring ansvarsfördelningen ledde till att händelsen aldrig anmäldes. De otydliga rutinerna ligger även till grund för den friande domen, enligt Celiakiförbundet.
 
– Det är beklagligt att sådant som detta inträffa och tyvärr sker det alldeles för ofta. Barnen måste kunna känna sig trygga i skolmiljön, och det gäller inte bara den sociala miljön, utan även maten. Ingen ska behöva bli sjuk för att rutinerna kring maten i skolmiljön brister, säger Eva Bengtsson.
 
Under hösten genomförs kampanjen för att öka kunskapen om allergiproblemet. Möten med politiker och tjänstemän i hela landet står på agendan. Målet är att öka kunskapen i kommuner och landsting så att maten säkras i den offentliga miljön.
 
– Vi ser att en storsatsning är nödvändig, för kunskapen om matöverkänsligheter är alldeles för låg. Ett exempel på det är det som drabbade den åttaårige pojken i Lund. Sådant får inte hända, säger Eve Bengtsson .
 
/FoodMonitor

t20