Torskmask allt vanligare
Enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, har parasiten torskmask blivit allt vanligare i Östersjön. Cirka 74 procent av torskarna i Skåne är infekterade.
”De arter som vi idag vet är infekterade i Östersjön är torsk, rötsimpa, samt oxsimpa”, säger Anders Alfjorden, forskningsingenjör vid SVA.
 
Mest utbredd är torskmasken i Skåne. Ju längre upp i Östersjön man kommer desto färre infekterade fiskar. Från Stockholms mellersta skärgård och norrut hittar man inga infekterade fiskar. Även på västkusten är förekomsten av parasiten låg.
 
Enligt myndigheten kan en bidragande orsak vara det ökande sälbeståndet. Torskmasken har säl som slutvärd och lever i sälens tarmsystem där den lägger ägg. Äggen sprids sedan med avföringen. Hos fiskar som får i sig parasiten vandrar den ut i muskulaturen.
 
Men myndigheten tror inte att sälarna bär hela skulden.
 
”Hade det bara varit sälarnas fel hade vi haft problemet ända upp i Bottenviken”, säger Anders Alfjorden.
 
Människor som äter rå icke fryst eller otillräckligt tillagad fisk riskerar att få infektioner som leder till kräkningar, buksmärtor, diarré och feber.
 
För att döda parasiten i en fisk ger SVA rekommendationen att konsumenter upphettar fisken till minst 70 grader Celsius, eller fryser den i minst 2 dygn.
  
/FoodMonitor
 

t20