Forskningscentrum får 48 miljoner till forskning om växtbaserat protein
Örebro universitet meddelar att man får 48 miljoner kronor till att koordinera ett nytt nationellt forskningscentrum som ska forska om växtbaserat protein. Det handlar om ett projekt som under fyra år ska ”studera hela kedjan – från livsmedelsproduktion till människors välmående när det gäller protein från växtriket”. Pengarna kommer från det statliga forskningsrådet Formas.
– Örebro universitet välkomnar denna möjlighet att leda en tvärvetenskaplig nationell satsning inom livsmedelsområdet. Den bekräftar kvaliteten i vår forskning och belyser universitetets starka vilja att samverka med olika externa aktörer kring viktiga samhällsutmaningar, säger rektor Johan Schnürer, enligt ett pressmeddelande.
– Vi har redan sett en stor ökad försäljning, så mycket som 700 procent, av de växtbaserade alternativen till chark- och mejeriprodukter. Samtidigt behöver vi ta fram ny teknik för att vidareutveckla sortimentet och även ta reda på vilka hälsoaspekter det medför när människor byter från animaliska protein till växtbaserade. Det måste vi forska mer om, säger Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.
De här är enligt Örebro universitet partners i forskningscentret:
Sveriges lantbruksuniversitet
Chalmers tekniska högskola
Uppsala universitet
RiSE (Research Institutes of Sweden)
Lantmännen
Orkla Foods Sverige AB
Region Örebro Län
Örebro kommun
Livsmedelsföretagen
GE Healthcare Sverige AB
Sveriges Stärkelseproducenter,
Max Burgers AB
Maxi Ica Stormarknad Universitetet (Örebro)
Coor
Many Ways AB
BioGaia AB
/FoodMonitor

t20