Kaffe minskar sannolikheten att bära på antibiotikaresistent bakterie 
I en ny studie gjord bland 5 500 amerikaner har forskare funnit att om man dricker kaffe eller hett te halverar man sannolikheten att man kommer att bära på den antibiotikaresistenta stafylokockbakterien MRSA i näsgångarna.
 
Uppskattningsvis 2.5 miljoner personer, eller motsvarande 1.4 procent av befolkningen i USA, bär på MRSA.
 
MRSA skapar problem ibland annat inom vården där den resistenta bakterien orsakar infektioner. Personer som är symptomlösa kan vara bärare av MRSA i näsan eller på huden.
 
Forskarna, som arbetar vid institutionen för allmänmedicin vid University of South California, undersökte sambandet mellan förekomst av MRSA i näsgångarna och intag av drycker som kaffe, hett te, kallt te, och läsk.
 
Resultaten var överraskande. Konsumtion av kaffe eller hett te reducerade sannolikheten att man bär på MRSA i näsgångarna med nästan 50 procent.
 
”Våra fynd kan öka möjligheterna att hitta en metod att minska förekomsten av MRSA i näsgångarna som är säker, billig, och lättillgänglig”, skriver forskarna i en vetenskaplig artikel i tidskriften Annals of Family Medicine.
 
Läs mer om kaffets positiva effekter:
Kaffe – den bästa drogen?
Forskning: okänt ämne i kaffe motverkar Alzheimers
Många koppar kaffe minskar risken för bröstcancer
 
/FoodMonitor
 

t20