Genetisk ”omkopplare”
misstänks orsaka övervikt 
Känner du ett begär efter fet mat och alkohol? Forskare i Storbritannien tror sig ha hittat den genetiska ”omkopplare” i vårt arvsanlag som förklarar varför européer är mer i farozonen än till exempel personer med asiatisk härkomst. 
 
Enligt forskarna påverkar den genetiska ”omkopplaren” galanin-genen i kroppen som kontrollerar aptit och törst. 
 
Om "omkopplaren” är ”på” så tenderar vi att välja fet mat och alkohol. 
 
Undersökningar visar att hos 16 procent av européerna har ”omkopplaren” muterat till en svagare variant. Samma siffra hos Asiater är 30 procent. 
 
”Det faktum att en svagare omkopplare hittas i större omfattning hos asiater jämfört med européer gör att de är mindre benägna att göra ett sådant val”, säger Alasdair MacKenzie vid University of Aberdeen Kosterlitz Centre. 
 
Forskarna har publicerat sin upptäckt i senaste numret av tidskriften Neuropsychopharmacology. 
 
Läs mer här (extern länk, nature.com)! 
 
/FoodMonitor 
 

t20