chalmersodlatkott
Odlat kött snart i butik?
Världens köttproduktion orsakar enorma utsläpp av växthusgaser. Samtidigt ökar efterfrågan på kött i takt med befolkningstillväxten och förbättringar i ekonomin. Men forskarna har hittat ett alternativ till att föda upp boskap - att odla kött.
 
Därför träffas i slutet av augusti världens ledande expertis på odlat kött i Hindåsgårdens Konferens & Spa för att ge besked om läget. Det meddelar Chalmers Tekniska Högskola som anordnar mötet.
   
Tanken på odlat kött rönte stort intresse i slutet av 90-talet. Forskarna tänkte sig odlingar av kött från animaliska muskelceller i stora bioreaktorer. Men hittills har ingen lyckats ta fram en tillräckligt bra konsumentprodukt.
 
”Idag sker tidig forskning på ett antal universitet världen över. Ännu har ingen lyckats odla kött för allmän konsumtion, men de senaste rapporterna talar om att det kan ske inom en snar framtid”, skriver Chalmers Tekniska Högskola i ett pressmeddelande.
 
I tre dagar kommer forskarna att diskutera inte bara de vetenskapliga, tekniska och ekonomiska aspekterna av att odla kött, men även fördelarna ur ett djuretiskt perspektiv. Det finns dessutom stora problem med samordningen av forskningen som måste lösas. 
 
”Dagens forskning kring odlat kött är småskalig, splittrad och sparsamt finansierad”, skriver Chalmers Tekniska Högskola.
 
Mötet går under titeln "In vitro meat: Possibilities and Realities for an Alternative Future Meat Source", och pågår mellan den 31 augusti och den 2 september.
 
Bilden: Muskelceller som växer på en polymerisk mikrosfärFoto: Chalmers Tekniska Högskola. Fotograf: Patric Wallin. 
 
/FoodMonitor
 

t20