pcrmindyhotdog
Vägtavla varnar:
korv är farligt för hälsan
Processat kött ökar risken för kolorektal cancer. I USA dör varje år cirka 53 000 personer av sjukdomen. Därför varnar nu organisationen Physicians Committee for Responsible Medicine allmänheten för att äta för mycket korv och annat processat kött.
 
”En korv kan skicka dig till en tidig grav”, säger Susan Levin, ansvarig för näringslära hos PCRM.
 
”Processat kött i korvar kan öka din risk att insjukna i diabetes, hjärtsjukdom, och olika typer av cancer.”
 
För att nå ut med sitt budskap har PCRM bland annat bekostat en stor skylt nära the Indianapolis Motor Speedway för att varna NASCAR fans för farorna med korv.
   
Uppskattnings 1.1 miljoner korvar säljs på de tävlingar som går av stapeln i Indianapolis varje år.
 
Enligt PCRM så ökar risken för kolorektal cancer med 21 procent om man äter korv motsvarande 50 gram varje dag.
 
FoodMonitor-Fakta:
Physicians Committee for Responsible Medicine grundades 1985. Organisationen främjar förebyggande medicin, bedriver klinisk forskning, och uppmuntrar till högre normer för etik och effektivitet i forskningen.
 
Foto: PCRM. 
 
/FoodMonitor
 

t20