Forskning visar samband
mellan kost och skolbetyg
Ungdomar lyckas bättre i skolan om de äter mat som innehåller mycket folat. Det har forskare vid Örebro Universitet visat.
”Det här betyder att maten och måltidskulturen i skolan kan spela en lika viktig roll för resultatet som de olika organisations- och driftsformer som skoldebatten oftast fokuserar på”, säger Torbjörn Nilsson, professor i biomedicin vid Örebro universitet och överläkare vid Universitetssjukhuset Örebro.
 
Forskarna undersökte bland annat hur intaget av folat påverkade skolbetygen hos 386 svenska 15-åringar. Även när faktorer som exempelvis social och ekonomisk bakgrund vägts in, var sambandet tydligt.
 
”Hjärnan och de kognitiva förmågorna fortsätter att utvecklas under tonåren, men ingen tidigare studie har undersökt om intaget av folat påverkar studieförmågan hos ungdomar.”
 
Men enligt Örebroforskarna är det ännu för tidigt att säga vilka färdigheter som påverkas med av folat.
 
”Det finns många faktorer som inverkar på resultaten i skolan, som exempelvis minne, uppmärksamhet, språklig förmåga. Men det krävs en helt annan typ av studier för att kunna definiera exakt vilka mekanismer det handlar om”, säger Anita Hurtig-Wennlöf, forskare i biomedicin vid Örebro universitet.
 
Forskarna hoppas att deras resultat kan påverka de råd och rekommendationer runt kost som ges till både föräldrar och skola.
 
Folat finns bland annat i grönsaker, frukt och bär, juice och fullkornsbröd, lever och bönor.
 
/FoodMonitor
 

t20