afmlisa_sennerby_forsse_lar
40 miljoner till livsmedelsförsörjning
Enligt uppgift får SLU 40 miljoner kronor från regeringen för ökad forskning och utveckling kring livsmedelsförsörjning, främst i Afrika. Syftet är att öka produktiviteten och minska riskerna av bl.a. klimatpåverkan och sjukdomsspridning. Dessutom att stimulera till lokal handel och export i afrikanska länder.
 
Arbetet kommer enligt SLU att bedrivas genom direkt forskningssamverkan, forskarutbyten och vidareutbildning inom bland annat växtförädling, odlingssystem, djurhälsa och sjukdomskontroll.
 
Regeringen gör för 2010 en särskild satsning med 100 miljoner kronor på livsmedelsförsörjning, varav SLU alltså får 40 miljoner kronor.
Satsningen syftar dels till att minska svält och undernäring på kort och medellång sikt, dels att satsa på framtida behov genom forskning, menar man.
 
– Det är mycket glädjande och visar att universitets verksamhet och kompetens kan bidra till att förbättra livsmedelsförsörjningen i ett globalt perspektiv, säger SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse (foto).
 
/FoodMonitor

t20