mjlkbondenberndtbjrkmanimg_5908
Mindre avgaser
från Svenska mjölkkor
De Svenska mjölkkorna släpper ifrån sig allt mindre av växthusgasen metan. Anledningen att färre kor producerar mer mjölk. Även nya val av foder och hantering av stallgödsel har påverkat utsläppen.
 
De Svenska korna har blivit mycket bättre på att producera mjölk. Mellan åren 1990 och 2007 steg produktionen per ko och år från 6.8 till 8.9 ton mjölk. Under samma period minskade antalet mjölkkor från 576 000 till 370 000, resulterande i mindre utsläpp.
 
”Vår sammanställning visar att ett avelsarbete som varit inriktat på att öka produktionen och förbättra lönsamheten också visat sig vara en miljövinst”, säger Jan Bertilsson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.
 
Men trots de fina resultaten finns det utrymme för ytterligare förbättringar. Forskarna tror att en ändring av kornas foder till mer högkvalitativt vallfoder eller större andel spannmål göra att metanproduktionen i våmmen kan minskas ytterligare.
 
Även stallgödselhanteringen kan utvecklas. Genom att lagra den kortare tid kan utsläppen minskas. Biogasen från gödslet kan ersätta fossila bränslen.
 
”Vi kan konstatera att det finns flera möjliga sätt att ytterligare minska kornas klimatpåverkan”, säger Jan Bertilsson.
  
/FoodMonitor
 

t20