culture-plate-with-muscles
Odlat kött tar ett steg till
- behöver mer pengar
Det finns en celltyp som lämpar sig till att använda till odling av kött. Odlarna kan också använda en speciell näringslösning som framställs från blågröna alger, helt fri från animaliska ämnen. Det kom fram vid ett internationellt forskarmöte som hölls på Chalmers tidigare denna vecka. Forskarna ber nu om hjälp att ta nästa steg.
 
”Hittills har finansieringen av forskningen kring odlat kött varit ytterst begränsad. För att komma vidare måste forskningsinsatsen, och därmed finansieringen, öka betydligt”, säger Julie Gold, universitetslektor i biologisk fysik vid Chalmers, och en av mötesarrangörerna.
 
”Vi vill bjuda in politiker, industri, finansiärer och allmänhet i diskussionerna för att ta itu med dessa frågor och identifiera i vilka riktningar vi bör gå vidare”,
 
Efter mötet på Chalmers står det nu klart att många komponenter fallit på plats för att förverkliga drömmen om odlat kött.
 
Forskarna har även visat att odlat kött innebär dramatiska minskningar i markanvändning, vattenanvändning och utsläpp av växthusgaser, jämfört med kött från boskap.
 
En representant för European Science Foundation, som sponsrade seminariet, var imponerad över de framsteg som gjorts.
 
”Det borde utforskas djupt, med tanke på den stora potential odlat kött kan innebära för människors välfärd, säger Giovanni Pacini, European Science Foundation.
 
HÅKAN FRISELL 
 
Foto: Chalmers. Fotograf: Bart van Overbeeke, Eindhoven University of Technology.
 

t20