Jordbruksverket:
Svenska tomater är klimatsmarta
Svenska tomatodlare är duktiga på att ställa om till klimatsmart produktion. 75 procent av tomatarealen är nu uppvärmd med förnybar energi.
”Troligen är detta en följd av den svenska energi och klimatpolitiken, men även prisutvecklingen på fossila bränslen påverkar”, säger Carin Stenberg på Jordbruksverket.
 
Som jämförelse är tomatarealerna i Nederländerna till 96 procent uppvärmd med naturgas.
 
Men skillnaderna energipolitik gör att Svenska tomatodlare kommer i underläge.
 
”Svenska tomatodlare har ett svårt konkurrensläge gentemot odlare i Nederländerna inom vissa områden. Skillnader i till exempel energipolitik gör det svårt för svenska odlare att producera tomater lika billigt”, skriver myndigheten i en kommentar.
 
/FoodMonitor
 

t20