2010-10-27_pakistanrabi_largeFAO distribuerar utsäde i Pakistan
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har påbörjat en storskalig distribution av veteutsäde i Pakistan. Den kommer att understödja mer än en halv miljon jordbrukarfamiljer eller nästan fem miljoner människor.
 
För dessa människor innebär distributionen att säsongen för sådd, ”Rabi”, som slutar i december kommer att kunna genomföras trots förödelsen som orsakats av de värsta översvämningarna i landet någonsin.
 
Att utsatta jordbrukarfamiljer får tillgång till utsäde är avgörande, då uppskattningsvis 500 000 till 600 000 ton veteutsäde spolades bort eller förstördes av översvämningarna.
 
För de tiotals miljoner pakistanier som drabbats spelar den aktuella planteringssäsongen en central roll för en tryggad livsmedelsförsörjning. Nästa veteskörd infaller inte förrän våren 2012. Förutom veteutsäde tillhandahåller FAO även grönsaksfröer och växtnäringsämnen.
 
"Vete är den viktigaste stapelvaran i Pakistan, så det är mycket viktigt att jordbrukarna får utsäde i tid. Jag är glad över att kunna meddela att tack vare det snabba och generösa svaret från givare kan vi säkra Rabi-säsongen för miljontals människor”, säger Luigi Damiani, FAO:s ansvariga representant för insatser i Pakistan.
 
Källa: FAO

t20