kaffeimg_6757Kaffe kan minska risken
för depression hos kvinnor
Kvinnor som dricker två till tre koppar kaffe om dagen har 15 procent mindre risk att drabbas depressioner än de som dricker en kopp eller inget kaffe. Det har forskare vid Harvard Universitet kommit fram till.
 
”Vi fann att risken för depressioner minskar med ökat intag av koffeininnehållande kaffe”, skriver forskarna i tidskriften Archives of Internal Medicine som publicerades igår. 
 
Forskarna har följt  50 739 kvinnliga deltagare i 10 år inom ramen för ”Nurses Health Study”, som är en av de största studier som har genomförts av kvinnors hälsa i USA. Medelåldern låg på 63 år.
 
Men Harvardforskarna poängterar att deras resultat måste bekräftas av andra forskare innan några mer långtgående slutsatser kan dras. Speciellt när det gäller att försöka förstå vilka mekanismer som spelar in.
 
/FoodMonitor
 
Läs forskarnas artikel här (extern länk, Archives of Internal Medicine)!
 

t20