Nyckelhålet på restaurang
– ett starkt hälsokoncept
Nyckelhålet på restaurang har blivit utvalt och presenteras som ett ”best practice” på Obesity Governance Stakeholder konferensen i Bryssel den 29 september. ”Att vi lyfts fram visar att vi har ett för Europa unikt koncept som kan öka möjligheterna att välja hälsosam mat på restaurang”, kommenterar Ulf Bohman, VD på föreningen Nyckelhålet på restaurang.
 
”Övervikt och fetma ökar i hela Europa och bara i Sverige beräknas de totala årliga kostnaderna år 2003 till 50 miljarder kronor för den ohälsa som följer i fetmans spår. Åtgärder från myndigheter i samverkan med livsmedelsproducenter, detaljhandel och restaurangbranschen behöver sättas in snarast”, konstaterar föreningen i ett pressmeddlande. 
 
The Obesity Governance project är ett EU-projekt som genomförts av Statens institut för konsumentforskning, SIFO, i Norge. Syftet med projektet är att öka utbudet av hälsosam mat och underlätta konsumenternas möjligheter att göra hälsosamma val. Projektets utgångspunkt är att detta kan ske i samarbete mellan myndigheter, ideella organisationer, livsmedelsindustri och detaljhandeln.
 
/FoodMonitor

t20