Ramaskri om registreringsavgift för frösorter
Efter ramaskriet i media den senaste tiden om de nya EU-reglerna för bland annat registrering av frösorter, kommer Jordbruksverket nu med ett förtydligande.
”Jordbruksverket har den senaste veckan få ta emot många upprörda och engagerade synpunkter. Vi förstår att de nya reglerna väcker oro för att mindre vanliga frösorter inom småskalig– och amatörodling kommer att försvinna. I några olika bloggar och tidningar har avgifter för registreringen nämnts. Uppgifter som saknar faktagrund”, skriver myndigheten i en kommentar.
 
Många små importbolag har reagerat över att de nya reglerna, som införs inom hela EU, kan komma att innebära att de måste betala en registreringsavgift på 3 000 kronor för varje frösort. 
  
Men enligt Jordbruksverket finns ingen avgift fastställd ännu.
 
”När det gäller avgiften för att registrera en amatörsort så är den inte fastställd.  Jordbruksverkets förslag är att det tas ut endast en registreringsavgift, men summan är ännu inte beslutad. För de närbesläktade bevarandesorterna är kostnaden 3000 kronor och det finns ingen årlig avgift.”
 
Jordbruksverket har de senaste veckorna fått in remissvar om de nya reglerna. Många av svaren kommer från allmänheten.
 
”Efter den senaste tidens upprörda diskussion har det kommit in ett par hundra remissvar från allmänheten, förutom remissvaren från fröfirmor, odlarföreningar, myndigheter och organisationer.”

Jordbruksverket meddelar att man kommer att ta beslut om de nya reglerna den 25 november.

 

/FoodMonitor

 

t20