Poängsystem för miljöåtgärder
Saltå Kvarn tar ett steg till i sin satsning på ekologiska kretsloppsjordbruk genom att införa ett poängsystem för frivilliga miljöåtgärder som ger gårdarna mer betalt. Syftet är att åstadkomma största möjliga miljönytta, meddelar bolaget.
 
Allt spannmål som Saltå Kvarn förädlar ska även i fortsättningen vara både ekologiskt odlat och till allra största del komma från kretsloppsjordbruk med både djur och spannmålsodling, vilket är en viktig grundprincip i biodynamiskt jordbruk.

Däremot blir det nu frivilligt för Saltå Kvarns leverantörer av spannmål att certifiera sig enligt Demeterreglerna, vilket innebär att spannmålsprodukter som mjöl och bröd inte blir Demetermärkta. Istället inför Saltå Kvarn ett poängsystem där gårdarna kan välja bland 130 frivilliga, extra miljöåtgärder som är inriktade främst på att motverka klimatförändring och övergödning samt gynna biologisk mångfald. .
 
– Vi kombinerar det bästa ur biodynamiskt och ekologiskt jordbruk, och vi uppmuntrar gårdarna på ett konstruktivt sätt att göra ännu mer inom högaktuella miljöområden, säger Saltå Kvarns VD Johan Ununger i en kommentar.
 
Saltå Kvarn fortsätter i övrigt att värna biodynamiska gårdar och biodynamisk odling av spannmål, som det dock råder viss brist på, meddelar man. Inom andra produktområden kommer man även i fortsättningen att ha biodynamiska Demetermärkta produkter i sortimentet, exempelvis viner, juicer, nötter, torkad frukt etc.
 
/FoodMonitor

t20