Brister i märkningen av matvaror
Av 142 kontrollerade produkter saknade mer än var tionde märkning på svenska och butiksförpackad mat visade sig brista i märkning vad gäller kontaktuppgifter, ingredienser och mängd. Detta är resultatet av en inspektion hos totalt 45 livsmedelshandlare i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun.
Inspektionen genomfördes av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF).
– Det är utmärkt att dessa inspektioner görs då det är svårt för konsumenter att välja varor om det är otydlig och felaktig information som står på förpackningarna, säger Louise Ekström, kommunikationsansvarig hos organisationen Sveriges Konsumenter.
Drycker, butikspackade produkter, färdigförpackat godis samt importerade produkter ingick i inspektionen. 22 produkter saknade exempelvis korrekta kontaktuppgifter som är en förutsättning för att kunden ska kunna reklamera eller ställa frågor, konstaterar Sveriges Konsumenter i ett pressmeddelande.
– Det är tydligt att vissa livsmedelshandlare inte kan hantera livsmedel på ett korrekt sätt. Om vissa varor är felmärkta kan det innebära en hälsorisk för konsumenterna, säger Louise Ekström.
Enligt uppgift syftade projektet till att konkontrollera verksamheterna utifrån livsmedelslagens bestämmelser om märkning.
– Vi vill kontrollera att butikerna följer lagen och minska risken för att allmänheten ska bli lurade eller sjuka när de köper livsmedel, kommenterar Margareta Jonsson, projektledare.
/FoodMonitor

t20