Bristande märkning
av chark och färdigmat
Enligt föreningen Äkta vara, som granskat Livsmedelsverkets rapport om hur väl kraven i livsmedelslagstiftningen efterlevs, råder stora brister i märkningen av färdigrätter och charkprodukter. Drygt 400 färdigrätter och charkprodukter ingick i granskningen.
Enligt Äkta vara hittade man felaktigt angivna tillsatser på närmare hälften av produkterna – och ibland ingen ingrediensförteckning alls. Brister hittades hos 44 procent av de undersökta produkter som innehöll tillsatser. En livsmedelstillsats ska anges med ett funktionsnamn och även sitt specifika namn eller E-nummer,till exempel xantangummi eller E 415, konstaterar Äkta vara..
På många av de undersökta produkterna användes dock inget funktionsnamn alls eller ett felaktigt sådant. 13 av de undersökta produkterna angav dessutom bara funktionsnamnet, dvs. utan att ange vilket specifikt ämne som hade använts. 30 av produkterna, främst färdigrätter, innehöll dessutom tillsatser som inte deklarerades överhuvudtaget på förpackningen, konstaterar Äkta vara.
– Det är allvarligt att reglerna efterlevs så pass dåligt. Ingrediensförteckningarna är ju ofta det enda sättet för oss konsumenter att få veta vad en produkt egentligen innehåller. Vi måste ju kunna lita på att det som står på förpackningen stämmer, kommenterar Äkta varas ordförande Björn Bernhardson.
Läs mer om granskningen på Äkta varas hemsida
/FoodMonitor

t20