Trenden går mot svenskt kött
15-17 februari, en vecka efter att hästköttsskandalen avslöjats, genomförde YouGov, på uppdrag av organsiationen Svenskt Kött, en konsumentundersökning om svenskarnas attityder till kött och charkuterier i allmänhet och svenskt kött i synnerhet. Drygt 6 av 10 är beredda att betala mer för svenskt kött än utländskt, vilket är en ökning från 53 procent 2011 till 62 procent.
Mätningen, som genomfördes för tredje året i rad, visade också att 51 procent förstår varför svenskt kött ska kosta mer. Det är en ökning med åtta procentenheter jämfört med året innan.
7 av 10 tittar alltid efter ursprungsland när de köper kött vilket är en ihållande trend och fler tycker att svenskt kött håller högre kvalitet än utländskt, stigande trend sedan 2011 från 41 procent till 46.
Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött, kommenterar:
– Det är glädjande att se att allt fler förstår kopplingen mellan ett högre pris för svenskt kött och god djurhållning. Generellt visar undersökningen att svenskt kött har ett mycket starkt förtroende hos konsumenterna,
– Det finns en tilltro till den svenska produktionen. Sverige har ett starkt djurskydd och bra djuruppfödning. Den frivilliga ursprungsmärkningen Svenskt kött är helt klart efterfrågad av konsumenterna och har en viktig funktion att fylla. Vi märker också att fler företag idag frågar efter märket och använder det aktivt på förpackningarna.
/FoodMonitor

t20