KRAV landar i Östersjön
”Nu kan konsumenterna äntligen köpa torsk från Östersjön som fångats på ett schysst sätt”, säger Bengt Larsson som varit yrkesfiskare i 20 år.
Den första fångsten av KRAV-godkänd Östersjötorsk ska enligt KRAV landas i Ronnebyhamn idag.
 
KRAV-certifierad Östersjötorsk fiskas med garn och lina. Det minimerar bifångster och påverkar inte Östersjöns botten på ett negativ sätt. Någon bottentrålning av Östersjötorsken tolereras inte av KRAV.
 
”Garn är den i särklass mest selektiva fångstmetoden. Den fisk som är mindre i omkrets än garnets maska slinker igenom redskapet. Lina har endast ett begränsat antal krokar och när alla fått napp slutar den helt enkelt att fiska”, säger Bengt Larsson.
 
”Det känns enormt bra att vi äntligen kan äta Östersjötorsk med gott samvete, att fisket sker nära kusten med liten klimatpåverkan och inga bestående skador på ekosystemen”, säger Lars Hällbom, Regelchef KRAV.
 

 

FoodMonitor-Fakta (källa KRAV):
I dag är elva fiskbestånd godkända för KRAV-certifierade fiskebåtar att fiska på. Ytterligare åtta fiskbestånd väntar på bedömning.
 
Hållbarhet: I dag sker KRAV-certifierat fiske på nio fisk- och skaldjursbestånd som kontrollerats och bedömts av ICES, internationella havsforskarrådet. Även eventuella miljögifter i fiskbeståndet kontrolleras. För höga halter av dioxiner och tungmetaller innebär att det inte godkänns.
 
Klimatsmart: KRAV-certifierat fiske görs med begränsad klimatpåverkan, bland annat regleras att bara 0,5 liter bränsle per kilo fångad fisk får användas, samt vilken bränsle och köldmedia som får användas. En KRAV-fiskad torsk ger bara upphov till hälften så stora utsläpp av växthusgaser som vanligt torskfiske*.
 
Etik: KRAV-fiske görs med redskap som begränsar bifångster och effekter på ekosystemen. KRAV tillåter inte bottentrålning på beståndet i östra Östersjön.
 
Spårbarhet: KRAV-fiske görs med positionsbestämning av fiskebåtarna så att konsumenten får en riktigt bra uppfattning om vem som har fångat fisken och var.
 
*Enligt en rapport som KRAV tagit fram i samarbete med SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik. Finns att ladda ner på www.krav.se/fiske
Läs mer om KRAVs fiskeregler och klimatrapporten: http://www.krav.se/Foretag/Certifieringar/Fiske/
 
/FoodMonitor
 

t20