AK6
Kvinnor väljer oftare ekologiskt
ICA har genomfört en kundundersökning som indikerar att 72 procent av oss svenskar ibland, ofta eller alltid väljer ekologiska matvaror framför andra alternativ. Bland kvinnor ligger siffran på 74 procent medan mer beskedliga 67 procent svarade samma sak bland männen. Foto: Mats Holmström
Totalt säger 3,4 procent att de alltid väljer ekologiska alternativ framför andra medan 4,2 procent aldrig gör det.
Viljan att köpa ekologiskt varierar också med ålder, livsfas och var man bor. Gifta eller sambos handlar mer ekologiskt än ensamstående. Skillnaderna syns även i olika delar av landet. I Stockholm uppger 83 procent att de ibland, ofta eller alltid handlar ekologiskt medan motsvarande siffra i Skåne och Västra Götaland är 65 procent.
Nedbrutet på ålder visar undersökningen att personer mellan 35 och 39 år har högst vilja att köpa ekologiska matvaror, 83 procent, enligt ICA.
– Såväl undersökningen som en mer än fördubblad försäljning av vårt ekologiska sortiment sedan 2007 visar att ekologiskt är viktigt för många. Nästan två tredjedelar av våra kunder tror dessutom att de kommer öka sina ekologiska inköp i framtiden. Det ger oss en tydlig signal om utvecklingen framöver och bekräftar att våra satsningar på ekologiskt är rätt, säger Maria Smith, miljöchef på ICA Sverige AB.
På frågan om varför man väljer ekologiskt svarade 41 procent att ekologiska varor känns ”renare” och innehåller mindre kemikalier. Frukt och grönt och mjölk är de varukategorier som toppar.
/FoodMonitor

t20