rakaRäka får rött ljus
Nordhavsräkan har fått rött ljus i WWFs nya konsumentguide för fisk och skaldjur. Samma gäller stenbitsrom och tonggol-tonfisk. Bläckfisk är en ny art i årets fiskguide som får gult ljus medan pilgrimsmusslan blir grön om den är handplockad, enligt WWF.
– Vårt mål är att det bara ska finnas hållbara fiskprodukter i handeln. Att vi nu måste räkna bort våra färska räkor på fredagskvällen är ett misslyckande för svensk fiskeförvaltning i Skagerrak och Kattegatt. Det är märkligt med tanke på att Sverige vill vara drivande när det gäller ett hållbart fiske, kommenterar Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.
Nordhavsräkan blir rödmärkt överallt utom i Barents hav. Det är i första hand dåliga beståndsuppskattningar, risk för överfiske, dumpning av små räkor i havet, otydlig förvaltning och kontroll som ligger bakom, enligt WWF.
Fiskguiden bedömer fiskarterna utifrån beståndens status, förvaltningens hållbarhet
och fiskets ekosystemeffekter.
– Kraven på ett ansvarsfullt fiske ökar i Sverige och hela Europa. Förvaltningen och kontrollen måste säkras. Andelen miljömärkta fiskprodukter ökar hela tiden och där vill vi även se västkusträkan framöver, förklarar Inger Näslund, expert på fiskefrågor på WWF.
WWF går nu in i ett projekt med svenska räkfiskare för att stödja ett mer selektivt fiske.
– Det är ett känt faktum att utkasten i fisket måste upphöra. I samarbete med SLU och WWF startar vi försök med en räktrålare för att få våra försök vetenskapligt säkrade. Vi ska pröva selektiva metoder och större maskor för att se om läget förbättras, enligt Jan Norlenius, fiskare och styrelseledamot i Sveriges Fiskares Riksförbud, SFR.
WWF-fakta om räkfiske: Fiskarna får två slags räkor i sina fångster: Råräkor (som inte kokas ombord) är små räkor som förpackas i burk eller konserver. Kokräkor (som kokas ombord) är större räkor som säljs som färska eller frysta. Fiskaren kan få upp till tio gånger mer betalt för de stora än för de små räkorna. Båda storlekarna ingår i samma kvot.
/Mats Holmström

t20