HemkopTorsplan
Grönt ljus i hela fiskdisken
Som en del av sitt hållbarhetsarbete har Axfood beslutat om målsättningen att år 2020 enbart sälja fisk och skaldjur som får grönt ljus på WWF:s lista. Därför har de båda kedjorna Hemköp och Willys sedan 2008 avstått från att sälja rödlistad fisk och skaldjur. ”Det som avgör när vi klarar detta är tillgången på ASC-märkt lax”, kommenterar Åsa Domeij, miljöchef på Axfood. Bilden: Fiskdisken på Hemköp Torsplan 
– Kanske vi kan gå över till grönlistat tidigare. I så fall gör vi det, fortsätter Domeij i samband med ett pressmeddelande.
Sedan 2008 har en hel del hänt inom fisket. Då hade östersjölax och rödspätta fått rött ljus av WWF och många kunder var osäkra på vad de kunde köpa med gott samvete. Då införde Axfood fiskpolicyn där en viktig punkt var att inte sälja sådant som var rödlistat enligt WWF, utan bara grönlistat och gullistat. Dessutom skulle sortimentet av miljömärkt fisk förbättras.
Sedan dess har antalet produkter som blivit MSC-märkta, och därmed automatiskt grönlistade, ökat kraftigt. Samtidigt har Hemköp MSC-certifierat sina manuella fiskdiskar.
”Att erbjuda ett komplett utbud på grönlistad fisk är ett viktigt mål för både Hemköp och Willys. Idag är emellertid endast en mindre del av den odlade norska laxen grönlistad. För att få grönt ljus måste odlingarna bli certifierade antingen enligt den nya standarden ASC eller av KRAV”, menar man på Axfood.
/FoodMonitor

t20