Kraftig försäljningsökning
för ekologiskt sortiment
Under första halvåret 2014 ökade den totala försäljningen av ekologiskt och KRAV-märkt med 30 procent. Ökat intresse för hälsosam mat som inte besprutats med kemiska bekämpningsmedel är några av de främsta förklaringarna till försäljningsboomen, enligt organisationen KRAV, som också konstaterar att den svenska försäljningsutvecklingen hittills under året är unik jämfört med andra länder med betydande försäljning av ekologiskt.
Det är en halvårtsrapport som konsultföretaget Ekoweb genomfört på uppdrag av KRAV som visar att försäljningen av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel har slagit alla rekord under första halvåret. De fyra största livsmedelskedjorna redovisar samtliga kraftiga ökningar. 
Representanter för livsmedelskedjorna säger att den främsta förklaringen till rekordförsäljningen är att konsumenters intresse ökar för ekologiskt och KRAV-märkt. Det ökande konsumentintresset sker dessutom i kombination med en allmänt rådande hälsotrend, ett ökande intresse för matens ursprung och ökad betydelse av att produktionen sker utan kemiska bekämpningsmedel.
– Aldrig förr har så många konsumenter tillsammans köpt så mycket KRAV-märkt och ekologisk mat. 2014 blir ett rekordår och den ekologiska marknadsandelen kommer att öka rejält, kommenterar Lars Nellmer, VD för KRAV.
Ungefär 80 procent av de ekologiska livsmedlen är KRAV-märkta, resten är certifierade enbart enligt EU:s regler för ekologiska livsmedel.
– Intressant att notera är att andra kvartalet går ännu bättre än första, där ökade försäljningen med 62 procent. Vi ser alltså en stigande trend. I ICAs kundpaneler ser vi också att fler konsumenter tror att de kommer att handla mer ekologiska livsmedel framöver, berättar Maria Smith, Miljöchef hos ICA.
/FoodMonitor

t20