tomatMärkningen avgör hur tomaten smakar
Olika märkningar på mat påverkar konsumentens smakupplevelser. Effekten av märkningar som signalerar olika typer av förtroende, som ursprungsland eller ekologisk produktion, är stor. Det visar en avhandling som forskaren Fredrik Fernqvist lägger fram den 10 oktober vid SLU i Alnarp.
Med positiva inställningar till märkningarna blir effekten på den upplevda smaken ännu större enligt studien, där en konsumentpanel testade identiska tomater med olika märkningar och ansåg att svenska och ekologiska tomater smakade signifikant bättre än tomater som var märkta med holländskt ursprung. Effekten av märkningen på smakupplevelsen var till och med större än den negativa effekten av att kyla tomaten innan konsumtion, vilket också har undersökts.
– Olika märkningar kan skapa positiva associationer och positiva förväntningar på matens smak och kvalitet. När man äter maten och tror att den skall smaka på ett visst sätt, så tenderar man också att uppleva smaken utifrån förväntningarna, kommenterar Fredrik Fernqvist och fortsätter:
– Vi har tidigare visat att tomater som förvaras i kylskåp förlorar i smak. Men det är otroligt hur mycket vi människor kan påverkas av andra faktorer, som märkningar, som faktiskt inte förändrar den fysiska produkten på något sätt, menar Fredrik Fernqvist. Andra studier har exempelvis visat hur glas, tallrikar och bestick, men också miljö, också kan påverka smakupplevelser på olika sätt.
– Märkningar som är kopplade till hälsa, ursprung, ekologiskt, etik, produktionsmetoder, men även varumärken och namn som beskriver smak, har visats sig  påverka konsumenters smakupplevelser för en stor mängd olika livsmedel, säger Fredrik Fernqvist.
En omfattande studie av de senaste årens publicerade internationella forskning på området presenteras också i Fredrik Fernqvists avhandling. Resultaten från Fernqvists forskning kan också sättas i relation till de livsmedelsskandaler som seglat upp under senare tid.
– Det är ingen slump att det förekommer fusk med märkningar. Som i fallet med det falskmärkta hästköttet, felaktiga ursprungsmärkningar, eller frukt och grönt som har falsk ekologisk märkning men kanske inte ens uppfyller gränsvärdena för vissa kemikalier. I de fallen missbrukar och underminerar tvivelaktiga aktörer konsumenternas förtroende för både maten och för producenterna.
– På sikt skadar bedrägerier med märkningar hela livsmedelsbranschen. Det visar att det är viktigt att det finns fungerande system som kan kontrollera att märkningarna verkligen är äkta. Men också att kvaliteten verkligen måste vara hög om inte konsumenternas förtroende för olika märkningar skall falla, säger Fredrik Fernqvist.
/FoodMonitor

t20