Nya märkningsregler till jul
Den 13 december får vi en ny märkningslagstiftning för livsmedel, meddelar branschföreningen Livsmedelshandlarna idag. Informationsförordningen är namnet och de nya reglerna kommer att påverka såväl livsmedelsproducenter som livsmedelshandlare.
– Informationsförordningen ger även utrymme för egna nationella tillämpningar av oförpackade livsmedel liksom hur man informerar konsumenten om innehållet, berättar Mona Lauermann Orheden på Svensk Dagligvaruhandel som är väl insatt i den nya lagstiftningen.
Enligt Livsmedelshandlarna innebär detta för Sveriges del att det att oförpackade livsmedel inte behöver märkas men att konsumenten måste kunna få information om dess innehåll på annat sätt. Livsmedel som inte är förpackade delas in i livsmedel som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran och livsmedel som är färdigförpackade för direktförsäljning.
De senare handlar om mat som lämnas över en manuell disk eller motsvarande. Livsmedlen behöver inte vara förpackade samma dag.
– Uppgifterna som lämnas om livsmedlet kan tillhandhållas skriftligt, eller i livsmedlets omedelbara närhet exempelvis skriftligt material som åtföljer livsmedlet som en etikett, eller information från en pärm eller muntlig information. Det viktiga i sammanhanget är att det tydligt framgår hur konsumenten kan få tillgång till uppgifterna. Konsumenten ska inte behöva stå i kö för att få informationen, det ska vara lätt och inbjudande att fråga, kommenterar Mona Lauermann Orheden.
Vidare meddelar man att Informationsförordningen också ställer krav på att 14 allergener ska anges för livsmedel. För oförpackade livsmedel kan dessa meddelas muntligt, skriftligt eller med andra tekniska hjälpmedel. Huvudsaken är att kunden informeras om att information om allergenerna i livsmedlet finns att få.
För livsmedel som inte är färdigförpackade gäller att det alltid ska finnas information om livsmedlets beteckning om kunden frågar efter den.
– Det finns inga krav på ingrediensförteckning men en sådan ska kunna lämnas på kundens begäran fast den behöver inte längre vara i fallande ordning med början av det som det finns mest av i livsmedlet.
/FoodMonitor

t20