hackad_spenat_450g_svsigill_new_largeKlimatcertifierade grönsaker
Drygt 40 % av Findus grönsaker i dagligvaruhandeln är svenskodlade. Nu har Findus börjat införa klimatcertifiering på ett antal av de svenskodlade grönsakerna. Bakom klimatcertifieringen står Svenskt Sigill och Krav.
 
Sedan mer än 20 år tillbaka använder Findus en odlingsmetod LISA, som har visat sig leda till klart minskad klimat- och miljöbelastning, friska jordar och uthålligt jordbruk. Metoden stämmer väl överens med de krav som Svenskt Sigill ställer. Findus blir först på marknaden med klimatcertifierade grönsaker.
 
– Findus grönsaker odlas i Skåne och Halland, och våra bönder följer stränga regler som innebär så liten miljöpåverkan som möjligt, berättar Anna Roslund Broekman, kommunikations och csr ansvarig på Findus.
 
– Sedan många år tillbaka arbetar vi med odlingsmetoden LISA*. Den garanterar samma låga gräns av bekämpningsmedelsrester i slutprodukten som för barnmatsprodukter, berättar Anna.
  
Svenskt Sigill innebär att grönsakerna kommer från svenska kontrollerade gårdar.
 
Till en början är det 13 produkter som får bära Svenskt Sigills märke. Det är bland annat ärter, morötter, spenat, palsternacka, grönkål, gräslök, dill och persilja.
 
Av dessa är sju produkter även klimatcertifierade. Och fler blir det.
 
– Vi är mycket glada över att vi inlett detta samarbete med Svenskt Sigill, säger Sandra Lindh, marknadschef grönsaker inom Findus.
 
– Vi vet att många konsumenter vill veta var deras mat och grönsaker kommer från. Mer än 80 % av de svenska konsumenterna känner till Svenskt Sigill*, berättar Sandra. Intresset för närodlat, klimatpåverkan och miljöhänsyn har ökat hos konsumenterna under det senaste året.
 
/FoodMonitor

t20