Projekt för hållbarare restauranger
Samarbetsprojektet och nätverket Hållbara Restauranger lanserar nu en verktygslåda för restauranger som vill arbeta mer strukturerat med hållbarhetsfrågor, meddelar man. Fokus ligger på områdena mat, miljö & klimat, reko, kommunikation och ekonomi.
– Efter knappt två års arbete med Hållbara Restauranger i projektform vill vi sprida kompetensen vidare till fler restauranger som vill arbeta med hållbarhetsfrågan och möta gästernas efterfrågan på kommunikation kring ursprung, ekologiskt och innehåll, kommenterar Jens Johansson, som är projektledare.
Enligt Hållbara Restauranger ökade försäljningen av ekologisk mat i Sverige med 38 procent 2014 medan motsvarande siffra för Food service-sektorn var ca 20 procent. Nu vill man inspirera fler privata restauranger att arbeta med och kommunicera mer kring hållbarhet för att få in fler återkommande gäster till restaurangen och öka försäljningen.
– Gapet mellan hur och vad restaurangerna kommunicerar och hur gästen vill få information är utgångspunkten i Hållbara Restaurangers arbete, säger Ellinor Eke, VD på U&We, en av initiativtagarna till Hållbara Restauranger.
Enligt en undersökning genomförd av Novus vill 75 procent av gästerna få information om restaurangens hållbarhetsarbete genom kommunikation i menyer, på hemsidor eller genom olika märkningar, endast 4 procent vill ställa frågor till personalen.
De fyra medverkande restaurangerna i projektet har sedan årsskiftet intensifierat kommunikationen mot sina gäster. Resultaten från projektet presenteras under ett frukostmöte 15 april på Teaterbaren i Kulturhuset i Stockholm. Samtidigt söker man fler restauranger för att gå från projekt- till lanseringsfas.
/FoodMonitor

t20