Stark ökning för Fairtrade
Enligt Fairtrades årliga kännedomsundersökning återspeglas intresset för Fairtrade-märkt även i försäljningen. På tre år har försäljningsvärdet av Fairtrade-märkta varor mer än fördubblats och uppgår 2014 till över 2,7 miljarder kronor.
Enligt undersökningen känner 94 procent av unga mellan 15 och 34 år till Fairtrade, och av dem uppger 8 av 10 att de köper Fairtrade-märkta produkter varje månad.
Under 2014 ökade försäljningen av Fairtrade-märkta produkter med 37 procent. Den kraftiga ökningen har drivits av flera värdemässigt stora produktgrupper, enligt organisationen. Försäljningen av Fairtrade-märkta bananer ökade exempelvis med 95 procent och Fairtrade-märkt kaffe, den i kronor mätt största produktgruppen, ökade med 24 procent. Även vin och blommor har ökat under året, med 42 procent respektive 40 procent. Idag är mer än var tredje ros som säljs i Sverige Fairtrade-märkt.
– En fördubblad konsumtion på tre år visar att allt fler konsumenter bryr sig om hur varorna vi köper har producerats och att människan bakom produkten är viktig, kommenterat Morgan Zerne, vd för Fairtrade Sverige.
/FoodMonitor

t20