Mer svensk ekomjölk
Det kommer att behövas mer ekomjölk i Sverige. Därför höjs tillägget för svenska Arlabönder med ekologisk mjölkproduktion med 17,9 öre per kilo mjölk.
Höjningen gäller från den 25 maj, meddelar Arla idag.
Arla har tidigare i år meddelat att företaget i framtiden kommer att behöva mer ekomjölk i Sverige, och därför har man börjat rekrytera nya ekobönder. Mjölkbönder som är intresserade av att ställa om från konventionell till ekologisk produktion uppmanas att kontakta Arla.
Det är alltså med anledning av marknadssituationen för svensk ekologisk mjölkråvara som Arlas ledning nu beslutat att höja ekotillägget.
/FoodMonitor

t20