Stor andel ekologiskt på Menigo
Menigo meddelar att miljömärkta och ekologiska varor totalt utgjorde 16,9 procent av försäljningen under september vilket tyder på att efterfrågan på ekologiska och miljömärkta varor fortsätter öka stadigt.

Enligt Menigo har den offentliga sektorn fortsatt högst andel, med mer än 27 procent ekologiskt under perioden januari-september. Det är också det affärsområde som har ökat sitt inköp mest, med 22 procent jämfört med samma period 2014. Dessutom ökar de fria restaurangerna sin andel med närmare 12 procent, vilket är en stor skillnad, konstaterar man.

– Det är glädjande att vår satsning på ekologiska produkter fortsätter att få genomslag och vi känner att ett gott miljöarbete är nyckeln till framtiden, kommenterar Thomas Palmqvist, affärsområdeschef för färskvaror på Menigo.

En av de produktkategorier som ligger på högst andel ekologiskt hos Menigo är mejeriprodukter med 22 procent under året till september. Det är en ökning med nästan en femtedel från 2014, då andelen var drygt 18 procent. Även nonfood fortsätter att öka och miljömärkta produkter utgör en fjärdedel av den totala försäljningen, konstaterar man vidare.

 Vi fortsätter vårt arbete med att garantera goda villkor för såväl miljön som de anställda som tar fram våra produkter, ett arbete vi ser som centralt för vårt ansvar som helhetsleverantör, berättar Jenny Pränting Rådeström, chef för marknad och kvalitet på Menigo.
/FoodMonitor

t20